Хувь хумуус
eng | рус


Борте Чино и Гоа Марал.

Дува Сохор.

Чингис-хаан, боржигин-кият (са. 1162-1227).
(Монгол улус)

Соркактани Беки, кэрэд.
(Монгол улус)

Хабуту Хасар, боржигин-кият.
(Монгол улус)

Субедей Багатур, урянхай.
(Монгол улус)

Мухулай гоа ван чинсан тайдж, жалаир.
(Монгол улус)

Чагадай-хан, боржигин-кият (????–1242).
(Монгол улус)

Бат-хан, боржигин-кият (ca. 1206–1255).
Сэдэвтэй холбоотой хуудас: Бат-хан.
(Монгол улус)

Бэркэ-хан, боржигин-кият (????-1267).
(Монгол улус)

Бэрдибэг, боржигин-кият (????-1359).
(Монгол улус)

Далай-лама III Содномжамц, тvмэд, борджигин-кият (1543-1588).
(Монгол улус)

Галдам(б)а-нойон, ойрад, хошоуд, боржигин-кият (1635-1667).
(Зvнгар нутуг, Монгол улус)

Мазан-Баатр, ойрад (????-1683).
(Хальмг (Торгоуд) нутуг)

Галдан-Бошокту, ойрад, чорос (????-1697).
(Зvнгар нутуг, Монгол улус)

Аюка(й)-хан, ойрад, торгоуд, кэрэд (16??-1724).
Сэдэвтэй холбоотой хуудас:Аюка-хан: политик ба хун.
(Хальмг (Торгоуд) нутуг)

Михаил Иванович Сердюков (Имегенын Бароно) (1678-17??).
(Монгол улус - Орос улус)

Федор Иванович Калмык, ойрад (1763-1832).
(Орос улус - Герман улус)

Алексей Егорович Егоров, ойрад (вторая пол. XVIII - первая пол. XIX вв.).
(Орос улус)

Александр Михайлович Дондуков нойон, орос (1820 - 1893).
торгуудин Хо Єрлєгийн vр сад.
(Орос улус)


XX зууны хувь хумуус

Бааза-багши (Бадма Менкеджуев), ойрад, дєрвєд (1846-1903).
(Орос улус - Тєвд улус - Орос улус)

Цыден Содоев, буряад (1846-1916).
(Орос улус)

Джа-лама (Дамби-Джамцан-лама), ойрад (18??-1922).
(Орос улус - Монгол улус)

Уланов Наран Эренценович, ойрад, бузав (1867-1904).
(Орос улус - Тєвд улус)

Ока Иванович Городовиков, ойрад, бузав (1880-1960).
(Орос улус)

Уланов Бадма Наранович, ойрад, бузав, (ст. Ново-Алексеевская) (1880-1969).
(Орос улус - АНУ)

Василий Андреевич Михайлов, буряад (1882-1925).
(Орос улус)

Номто Очиров, ойрад, дєрвєд (1886-19??).
(Орос улус)

Солбон Туя (Петр Дамбинов), буряад (1892-1938).
(Орос улус)

Санжи Басанович Балыков, ойрад, бузав (1894-1943).
(Орос - Турк - Болгар - Франц - Чех улус)

Мария Михайловна Сахьянова, буряад (1896-1981).
(Орос улус)

Генин-Дарма Нацов, буряад (1901-1942).
(Орос улус)

Трофим Алексеевич Бертагаев, буряад (1905–1976).
(Орос улус)

Ниржидма хатн, ойрад, торгоуд, кэрэд (1907-1983).
(Китад улус - Франц улус)

Илишкин Иван Кузнецович, ойрад, бузав, зvvнгар аймаг, эркэтэн яста (1908-1975).
(Орос улус)

Басан Бадминович Городовиков, ойрад, бузав (1910-1983).
(Орос улус)

Урюбджур Эрдниевич Эрдниев, ойрад, торгоуд (1910-1999).
(Орос улус)

Буляш Хойчиевна Тодаева, ойрад, дєрвєд.
(Орос улус)

Цебек Чанчинов, ойрад, бузав.
(Чех улус)

Бадма Хахлашов, ойрад, бузав.
(Франц улус - Африк - Франц улус)

Пюрвя Мучкаевич Эрдниев, ойрад, дєрвєд, бухус.
(Орос улус)

Араш Борманжинов, ойрад, бузав.
(Югослав улус - АНУ)

Жаб Наминович Бурхинов, ойрад, бузав.
(Югослав улус - АНУ)

Иска Бурхинов, ойрад, бузав.
(Франц улус)

Егор Буджалов, ойрад, бузав.
(Орос улус)

Илишкин Улан Наранович, ойрад, бузав (1927-2005).
(Орос улус)

Илишкин Владимир Уланович, ойрад, бузав, зvvнгар аймаг (ст. Иловайская), эркэтэн яста.
(Орос улус)

Буда (Борис) Убушаевич Замбаев, ойрад, эркэтнä торгоут.
(Орос улус)

Тул Львович Балдашинов, ойрад, бузав (1936-1996).
(Орос улус)

Церен Санджеевич Балзанов, ойрад, дєрвєд (1937-2005).
(Тажик улус - Орос улус)

Субса (Мань Лин) хатн, ойрад, торгоуд, кэрэд.
(Китад улус)

Хорлоогийн Баинмєнк (Баинмунх), ойрад, баит.
(Монгол улус)

Бакланов Эрдни Улюмджиевич, ойрат, дєрвєд, ики чонос (1944-2001).
(Орос улус)

Батдоржийн Баасан(г), ойрад, торгоуд.
(Китад улус)

Зоя Николаевна Босчаева, ойрат, торгоуд, эркэтэн, бульчин.
(Орос улус)

Санжаа Баяр, халх.
(Монгол улус - АНУ - Орос улус)

Игорь Тулович Балдашинов, ойрад, бузав.
(Орос улус)

Олег Тулович Балдашинов, ойрад, бузав.
(Орос улус)

Дагвадорж Долгорсурэн, халх.
(Монгол улус - Япон улус)


нуур хуудас рууHosted by uCoz